Møteklubbe, ordførerklubbe, formannsklubbe, auksjonshammer; dette verktøyet strammer opp ørkesløse
møter med utglidende temaer. Du får en formell ramme rundt arrangementer og
skjerper møtedisiplinen. Videre er vår møteklubbe ideell å overrekke den nye
styrelederen i en seremoniell setting. Eller som en gave til idrettslaget du sponser, korpset
med de lange møtene, venneforeningen i Danmark eller salgssjefen på neste kickoff-
event.